google-site-verification=9o-PCanu17uNkRFRXfnrpvdGm4PqEkdFSkECFs4oyw4
Haber Detayı
24 Ağustos 2021 - Salı 11:05
 
İşte Eğitim ve Öğretim yılında uyulacak kurallar...
Eğitim Haberi
İşte Eğitim ve Öğretim yılında uyulacak kurallar...

Koronavirüs tedbirleriyle açılmaya hazırlanan okullar için alınacak önlemler ve aşı önerilerini kapsayan rehber 81 ile gönderildi. Öğretmen, öğrenci, öğrenciyle birlikte aynı evde yaşayanlar, kantinciler gibi hepsine aşı tavsiyesi yapıldı.


 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

 


Rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

 

Rehberde PCR testi kuralı da hatırlatılarak "Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenir" denildi.

 

Rehber şu şekilde:

 

COVID 19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler

 

Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilir.

 

Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenir ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulur.

 

Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları önerilir.

 

Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilir.

 

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır.

 

Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenir ve okullara gerekli bildirim yapılır.

 

Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilir ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılır.

 

I. Tıbbi Maske;


a. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir. Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanmalıdır,

ii. Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanmalıdır,

iii. Maske takamayan öğrenciler; gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenler (doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan) ile maske takamayan çocuklarda mümkün ise yüz koruyucu kullanımı sağlanmalıdır,

iv. Çok yakın  temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilir.

b. Öğretmenler; aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takmalıdır,

i. Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin dersler arasında maskelerini değiştirmeleri önerilir,

ii. Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dâhil olmak üzere, sürekli maske takmaları sağlanmalıdır,

iii. Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için özen gösterilmelidir.

 

c. Diğer görevliler;


i. Okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olaraksürekli maske takmalıdır,

 ii. Maskenin nemlenmesi durumunda yeni bir maske kullanılmalıdır. Veli ve ziyaretçiler;

i. Salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dâhil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemelidir,

ii. Okul bahçesi dâhil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanmalıdır.

 

II. Sınıfların havalandırılması;

 

a. Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde (her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak) mümkün olduğu kadar açık kalmalı ve doğal havalandırma sağlanmalıdır,

b. Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıfın camlarının ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalanması sağlanmalıdır,

c. Okul ortak kapalı alanlarındaki camların sürekli açık kalması ve/veya mümkün olduğu kadar dış ortam havası alacak şekilde havalandırılması sağlanmalıdır,

d. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalar için;
i. Havalandırması mümkünse 100 taze hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde

düzenlenmelidir,
ii. Havalandırmasistemlerininbakımıvefiltredeğişimlerizamanındayapılmalıdır,

iii. Havalandırmamümkünolanendüşükhızlaçalıştırılmalıdır,

iv. Havalandırmasistemiçalışıyorbileolsacamlarıaçılabilenalanlardacamlarınaçılması sağlanmalıdır.

 

III. Okul ortamında mesafe;


a. Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenmelidir,

b. Teneffüs saatleri okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanmalıdır,

c. Okulbahçesindeöğrencilerarasındasosyalmesafeyeuygunolmasınaözengösterilmesi sağlanmalıdır,

d. Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gereklidüzenlemeler yapılabilir, i. Okulkapalıalanlarındafarklısınıföğrencilerininbirarayagelmesinienazaindirecek şekilde planlanmalıdır,

ii. Okulgirişveçıkışsaatlerideğiştirilemiyorsa,dersbaşlangıçzamanlarıvedersaraları

farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanmalıdır.
e. Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılmalıdır,

f. Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına

dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılır,
g. Vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen

bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınır,
h. Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılmalıdır,

i. Öğrencilerin evlerinde veya okul dışında egzersizler yapması özendirilmelidir,

j. Beslenmesaatlerininokulunfizikikapasitesigözönünealınarakmümkünoldukçafarklı zamanlara yayılması için zaman aralıkları farklılaştırılmalı ve sınıf dışında mümkünse açık alanda, mümkün değilse okulun geniş ve tavan yüksekliği yüksek olan havalandırılabilir açık alanlarında yapmaları sağlanmalıdır. Maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılmalıdır.

IV. Ders sürelerinin sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanması uygun olacaktır. 

V. Temizlik; 

 

Okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması önerilir,


Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanmalı ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulmalıdır.

VI. Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için Bilgilendirme Formu verilir (EK.1).

VII.Ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmamalı, alınması gerektiğinde ise ziyaretçilerin HES kodu kontrolünde durumları “Risksiz” olmalıdır.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı Adana Temizlik Şirketleri