Haber Detayı
18 Temmuz 2020 - Cumartesi 13:26
 
Unutulan tarih canlanıyor... Pozantı Kongresi...
Kültür Haberi
Unutulan tarih canlanıyor... Pozantı Kongresi...

5 Ağustos 1920’deki 1. Pozantı Kongresi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM Başkanı sıfatıyla katıldığı tek kongredir. Kurtuluş Savaşı yıllarında, sadece Anadolu’daki ulusal çaplı, Sivas ve Erzurum Kongrelerine değil, daha yerel çaplı 1. Pozantı Kongresi’ne bizzat katılan Gazi Mustafa Kemal Paşa; Pozantı’yı, Toros Dağı yamaçlarını, bereketli Çukurova topraklarını ve tüm Kilikya’yı; Güney’deki ve Anadolu’daki tüm milli direnişin merkezi haline getirmiştir.

 

Atatürk’ün Silah arkadaşı Ali Fuat Paşa Cebesoy ile yaptığı “Adana Mülakatı” sonrasında, ilk direniş yuvalarının Adana’da kurulduğunu anımsatan Eker, “Atatürk Adana merkezli Güney direnişiyle hep doğrudan ilgilenmiştir. Kasım 1918’de Adana’da ki ilk direniş faaliyetlerinin ardından Ağustos 1920’de Atatürk yine Adana merkezli direnişin içindedir. Atatürk, 5 Ağustos 1920’de Fevzi Paşa’yla birlikte Adana Pozantı’ya gelmiştir. 5. Ağustos 1920’de Atatürk’ün de katılımıyla I. Pozantı Kongresi düzenlenmiştir. Atatürk bu kongrenin de başkanlığını yapmıştır…”

ATATÜRK 1920’DEKİ KONGREDE, DELEGELERİ SEÇİMLE İŞBAŞINA GETİRDİ

1.Pozantı Kongresi’nin ilk oturumunda genel bilgi alan ve delegelerin Pozantı’nın “müstakil bir liva” (Vilayet) haline getirilmesi önerisini dikkate alan Atatürk’ün talebi kabul ettiğini belirten Eker şöyle konuştu;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, delegelerin Pozantı’nın geçici vilayet olmasını kabul etti. Ancak, Atatürk Vali’yi kendi atamak yerine,  ‘Aranızdan bir heyet seçilsin. Bu heyet vilayetin mülki amirlerini bir liste halinde tespit etsin. Bu listeyi genel heyetin oylarına sunalım. Liste genel heyetinizce onaylanırsa vilayetin mülki amirleri de seçilmiş ve derhal göreve başlamış olacaktır’ demiştir. Bu Atatürk’ün Demokrasiye, halkın sesine ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Atatürk’ün 1920’deki Demokrasi anlayışını arıyoruz. Bu seçimin ardından da 12 kişilik seçilmiş bir heyet oluşturulmuş ve İsmail Safa Bey Vali seçilmiştir. Bu kararla, Adana vilayet teşkilatı Pozantı’da kurulmuştur. Böylece Pozantı Adana’nın merkezi olmuş ve Güneydeki milli hareket buradan organize edilmiştir.”

Mustafa Kemal Paşa’nın Pozantı Konuşması

(Kilikya-Çukurova), Ulukışla ve Pozantı Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Müfrezelerinin ve Bolkar Cephesi Kuvvayı Milliye Milislerinin; Fransız işgal güçlerine karşı başlattıkları, vatansever savunmalar sonrası; Karboğazı Baskını ile Fransız birliğini, komutanları ile birlikte esir almışlardı. Bu bağlamda, 4’ü kadın 44 Kuvayı Milliyeci vatansever Türkmen Yörük Milisin sağladığı Pozantı Zaferi, Mustafa Kemal Paşa’ya ve tüm Anadolu halkına moral ve umut oldu… Kemal Paşa, bu zaferin ardından Pozantıya geldi. Kemal Paşa; TBMM Başkanı sıfatıyla, 5 Ağustos 1920’de, Pozantı ve Çukurova Halkına ve tüm insanlığa seslendi:

Pozantı ve Adana'nın Sayın Müslümanları!..   

“Siz Fransızlar tarafından insanlık haklarına ve adalet icaplarına tamamıyla aykırı olduğundan, mütareke namenin yırtılması üzerine, gözlerinizi bir taraftan İstanbul Hükümetinin faaliyet sahasına, diğer taraftan da, belki harekete gelir diye, Garb'ın insanlık ve adalet duygularına çevirerek, bir müddet sakin ve hareketsiz kalmıştınız. Bu halden cüret alan düşman bu sükun ve tevekkülün altında saklanmış olan kahramanlık ve ve fedakarlık cevherini anlamayarak, cüret sınırını genişletip, kıymetli memleketimizi işgal etmiştir. Peygamberin esaret tanımayan dindar ümmetinin cihat ordularına öncü olma şerefiyle iftihar edensiz aziz Adanalı dindaşlarımız, kalplerinizde sönmez bir azim ve iman taşıyarak gözlerinizi eski amaçlarından çevirip, bir taraftan Peygamberimizin türbesi ile şehit mezarlarının; diğer taraftan da milletimizin iftihar edeceği harikalarla dolu tarihimizin işaret ve irşadına uydunuz. O andan itibaren Adana Müslümanları, bütün Anadolu için vatanseverlik örneği oldular. Düşmanların tecavüzlerine karşı, gerek maddeden, gerekse manen yıkılmaz, demir bir set olmak şerefini hakkıyla kazandılar.” 

“Düşmanların bizi tamamen yok etmek için besledikleri niyet ve haç' ın düşmanlığı karşısında mübarek hilalin gerçek durumu, artık bütün vatandaşlarımız tarafından tamamıyla anlaşılmıştır.”        

“Şeref ve istiklal davasında faydalanacağınız başarı araçlarının, bereketli kaynağı sadece Anadolu değildir. Avrupa'nın bin bir türlü zulmüne ve haksızlıklarına uğrayarak, esaret duygularını, çeşitli acılarını çekmiş olan Mısır'daki, Hindistan'daki, Rusya'daki, Afrika'daki Müslüman kardeşlerimiz, gözlerini Allah'ın rahmet ve merhamet eşiğine, ezici ve zalim kudretinin bütün şiddetiyle, İslamiyet nurunu söndürmek için, her türlü alçaklığı yapan ve tecavüzlerini, taarruzlarını Peygamberimizin kabrine kadar uzatmaya cüret eden düşmanlara çevirmiş ve bize bütün varlıklarıyla, maddi ve manevi yardıma karar vermiş bulunuyorlar.“

“Fazla olarak, Sovyet Rusya'da insani ve yüksek gayeler etrafında toplanmış olan ve her milletin hakkına riayet etmeyi esas olarak kabul eden, günden güne yayılarak zulüm ve tahakküm alemini yıkmakta olan, muazzam kuvvetler de bize azami yardımda bulunmayı vaat etmişlerdir…” (Atatürk-Lenin mektuplaşması ardından, Sovyetler Birliği’nden İnebolu Limanına gönderilen silah, mermi, altın ruble ve çok sayıda askeri teçhizat yardımı; Kilikya cephesi de dahil, Anadolu’da Emperyalist işgale direnen Kuvvayı Milliyecilere gönderilmiştir.) DÖ.       

Kemal Paşa: “Gerçek kuvvetini Allah'ın yardımından alan, şerefini, istiklalini koruma uğrundaki bütün fedakârlık duygularını şan ve şeref dolu ecdadımızdan miras alan milletimizin, yakın zamanda, her türlü manası ile dini ve milli tarihine şanlı ve yeni sahifeler ekleyeceğine şüphe yoktur. Bu övünç sahifelerinde Adana ve havalisi Müslümanlarının en parlak yeri alacağı hususundaki genel ve kesin inanca tercüman olmakla duyduğum sevinç pek büyüktür. Tanrının milletimize lütfedeceği başarının yüksek tecellilerine mazhar olmasını Allah'tan diler, hepinize gerek Büyük Millet Meclisi, gerekse bütün İslam Alemi namına teşekkürlerimizi sunarız, Sayın Gaziler…” dedi.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı Adana Temizlik Şirketleri